Marcin Margos

Kancelaria Radcy Prawnego

Prawo cywilne

W zakresie prawa cywilnego Kancelaria świadczy usługi z następujących dziedzin:

  • prawo zobowiązań, w tym: o zapłatę z tytułu niewykonania bądź nienależytego wykonania umowy, o odszkodowanie i zadośćuczynienie z tytułu czynu niedozwolonego, roszczeń z umów przedwstępnych, roszczeń przysługującym konsumentom,
  • prawo rodzinne w tym: sprawy rozwodowe, o separację, o uregulowanie kontaktów z dzieckiem, o władzę rodzicielską, o podział majątku, sprawy o ustanowienie rozdzielności majątkowej, sprawy o alimenty
  • prawo rzeczowe, w tym: sprawy o zasiedzenie, o zniesienie współwłasności i roszczenia z tym związane, sprawy o eksmisję, sprawy dotyczące służebności oraz bezumownego korzystania z nieruchomości, sprawy dotyczące ksiąg wieczystych
  • prawo spadkowe, w tym: sprawy o stwierdzenie nabycia spadku, o dział spadku, o zapłatę zachowku,
  • prawo własności intelektualnej, w tym: w szczególności poprzez przygotowywanie umów licencji oraz przeniesienia własności autorskich praw majątkowych.