Marcin Margos

Kancelaria Radcy Prawnego

Mediacja

Kancelaria świadczy również usługi mediacji. Za pomocą mediatora możliwe jest dobrowolne rozwiązanie sporu. Mediacja ma na celu stworzenie stronom warunków umożliwiających osiągnięcie dobrowolnego porozumienia, a nie narzucenie im jakiegoś autorytatywnego rozwiązania, co różni ją od innej alternatywnej metody rozstrzygania sporów, jaką jest arbitraż. W przypadku sporu na tle prawnym celem mediacji jest jego zakończenie, zwłaszcza w postaci ugody zawartej przez strony w wyniku mediacji (ustalającej wysokość zadośćuczynienia, odszkodowania lub nakładającej na strony inne obowiązki i zobowiązania prawne).

Marcin Margos uzyskał:

-wpis na listę stałych mediatorów prowadzoną przez  Prezesa Sądu Okręgowego we Wrocławiu w dniu 10 października 2017 r.,
-wpis na listę stałych mediatorów prowadzoną przez  Prezesa Sądu Okręgowego w Świdnicy w dniu 26 września 2018 r.