Marcin Margos

Kancelaria Radcy Prawnego

Zakres usług

Kancelaria oferuje szeroką pomoc prawną i doradztwo na trenie Dzierżoniowa, Ząbkowic Śląskich, Świdnicy i okolic. Możliwe jest również świadczenie pomocy prawnej za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość, w tym udzielanie porad za pośrednictwem Internetu.

Kancelaria świadczy pomoc prawną dla:

  • firm, instytucji i innych jednostek organizacyjnych w formie stałej lub doraźnej
  • klienta indywidualnego

Do zakresu usług zaliczają się m. in. :

  • reprezentacja klienta przed sądem, urzędem lub innym organem, na wszystkich etapach postępowania, a także na etapie postępowania egzekucyjnego.
  • udzielanie porad prawnych w formie ustnej oraz pisemnej (opinia prawna)
  • sporządzanie oraz wnoszenie w imieniu klienta pozwów, wniosków, środków odwoławczych i innego rodzaju pism sądowych
  • sporządzanie projektów aktów prawnych, takich jak: kontrakty, umowy, ugody, porozumienia, uchwały, regulaminy, zarządzenia